"Glavica - je pre staro Novovešťanov pojem spájajúci sa s pravidelným, kopcovitým útvarom, ktorý vás vítal na okraji obce až do začiatku sedemdesiatych rokov. V tom čase už prebiehajúca ťažba piesku deformovala jeho podobu, až sa na jeho mieste zjavil niekoľko desiatok metrov hlboký kráter. Podľa legendy bol dokonale oblý útvar Glavica (Hlavica - chorv.) dielom tureckých vojakov, ktorí pieskový vrch nanosili v čapiciach zo Sandbergu, aby vytvorili mohylu nad pokladom a telom zosnulého atamana.

Kopec bol dlhé roky miestom randenia mladých párikov a neskôr cieľom výprav za hľadaním tureckého pokladu. Veríme, že aj s novou funkciou sa stane atraktívnym cieľom nákupov, užitočných a príjemných stretnutí a ozdobou hlavného vstuou do obce."

Dostupnosť:

Pešo 5 min. chôdze od kostola 10 min. chôdze od miestneho úradu.

Autom Z diaľnice D2 a cesty 1. triedy E65 je možné odbočiť na cestu 2. triedy 505. Rovnako je možné z cesty 2. triedy 2 z Lamača pokračovať na cestu 505.

Autobusom Linka MHD č. 22 a 28, expresná linka 21 (z autobusovej stanice Mlynské Nivy 20 minút).

It affects nerves in the body that are involved in the cause of seizures. Viagra which is used to treat erectile dysfunction and other states when erection is of low quality. Most likely every man knows about 100mg Viagra. It's active ingredient is Sildenafil. Fairly, for a lot of guys, bringing up the matter in the first place is the toughest step. Impotence can be the first sign of serious health problem. There are many things that can result in impotency. But there are several medicaments that lower blood pressure without harming your erection. Generally the treatment options may include erectile malfunction medications or a suction device that helps get an erection.