Predajňa. Mostná 13 (Remeselnícke Centrum, Areál bývalej Ferenitky) 949 01 Nitra.