21 februára
Real time web analytics, Heat map tracking
0 Nové články

Odporúča sa podávať psom v dospelom veku, v dobrom zdravotnom stave a s pravidelnou fyzickou aktivitou. Je vhodné podávať na predchádzanie stresu pred návštevou veterinára, pred výstavou či zmenou prostredia.